Hải Phòng chi hơn 2.000 tỉ đồng xây dựng trung tâm chính trị – hành chính

HĐND TP Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.
Hải Phòng chi hơn 2.000 tỉ đồng xây dựng trung tâm chính trị - hành chính

Thành phố Hải Phòng. Nguồn: Haiphong.gov.vn

Dự án có quy mô 1 tầng hầm và các tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 8,9ha; xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên diện tích khoảng 9,88ha.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.252 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án được thực hiện tại xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2025.

Đây là dự án nhóm A, là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội thành phố.

Cùng thời điểm, HĐND TP. Hải Phòng cũng ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng.

Theo đó, Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố sẽ được đầu tư xây dựng thành công trình đa năng, đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện có quy mô lớn như hội nghị, hội thảo quốc tế, biểu diễn nghệ thuật…

Quy mô dự án khoảng 1.500 chỗ ngồi với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4,2 ha và 12,4 ha là hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư khoảng 1.785 tỉ đồng.

Dự kiến, giai đoạn chuẩn bị dự án đến hết quý 1.2022 và bắt đầu triển khai từ quý 2.2022 đến quý 4.2025 đưa vào vận hành.