Thanh Hóa: Bổ sung thêm 7 cụm công nghiệp vào quy hoạch

UBDN tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn vào phát triển cụm công nghiệp tỉnh, gồm: Bổ sung Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; bổ sung Cụm công nghiệp Vạn Hà số 2, huyện Thiệu Hóa vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; bổ sung Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa;

Bổ sung Cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; bổ sung Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; bổ sung Cụm công nghiệp Vân Du 2, huyện Thạch Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Bổ sung Cụm công nghiệp Xuân Hòa – Thọ Hải, huyện Thọ Xuân vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Với các ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp: Các nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất hàng may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông sản, chế biến lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm… và các ngành nghề khác theo quy định của Pháp Luật.

Nguồn Tin: baoxaydung